Eesti  | English  
News
Andmebaaside- ja infosüsteemidealane konverents "Baltic DB&IS 2014"

TTÜ arvutitehnika instituudi ja küberneetika instituudi korraldusel toimus üheteistkümnes rahvusvaheline andmebaaside- ja infosüsteemidealane konverents "Baltic DB&IS’2014".

Sel aastal möödus 20 aastat "Baltic DB&IS" konverentside seeria asutamisest. Alates 1994. aastast on need konverentsid toimunud üle kahe aasta ühes Balti riigis, esimene konverents toimus Leedus.

Äsja toimunud konverentsil Tallinnas osalesid teadlased 13 riigist üle maailma. Kolme päeva jooksul kuulati 48 rahvusvahelise programmitoimkonna liikme poolt aktsepteeritud ettekannet ja 3 kutsutud ettekannet. Põhiettekande linkandmete (Linked Data) tehnoloogiate kasutamisest pidas dr Christoph Lange Bonni Ülikoolist. Teise kutsutud ettekande suuraandmete (Big Data) haldusest esitas prof Bela Stantic, kes töötab Griffith Ülikoolis Austraalias. Dr Audrone Lupeikiene Vilniuse Ülikoolist rääkis nõuete eripärast teenustepõhises tarkvaratehnikas.

Informatsioon kogu konverentsi programmi kohta kajastub konverentsi veebilehel.

Baltimaade andmebaaside ja infosüsteemide konverents "Baltic DB&IS" on rahvusvaheline foorum, mis koondab andmebaaside ja infosüsteemide temaatikaga seotud teadlasi ning arendajaid. Konverentsiseeria eesmärk on tuua kokku teadlased, spetsialistid ja doktorandid, kelle töö temaatikaks on keerukad andmebaasid ja infosüsteemidega seotud uurimistöö. Konverents pakub osalejatele võimalusi oma uurimistulemuste tutvustamiseks ning ideede ja kogemuste vahetamiseks usaldusväärsete ja jätkusuutlike süsteemide arendamisega seotud teemadel, mis on tänapäeva mitmekülgsete infosüsteemide väljatöötamisel omandanud otsustava rolli.

Hele-Mai Haav ja Tarmo Robal
Baltic DB&IS’2014 programmitoimkonna juhid

Telefon 6204213