Eesti  | English  
News
Doktoritöö kaitsmine
11. jaanuaril algab kell 14.00 ruumis II 208 Paul Annuse doktoritöö "Paljukanaliline bio-impedants spektroskoopia: mõõtemeetodid ja disaini printsiibid" (Multichannel Bioimpedance Spectroscopy: Instrumentation Methods and Design Principles) kaitsmine.

Juhendajad: professor Mart Min elektroonikainstituudi juhtivteadur (TTÜ);
doktor Toomas Parve elektroonikainstituudi vanemteadur (TTÜ).

Oponendid: Professor Ivars Bilinskis, Academician of the Latvian Academy of Sciences, Latvia;
Doctor phys Alberts Kristiņš, Head of the Labaratory of Electronic Engineering, University of Latvia, Latvia.


Doktoritööga saab tutvuda siin.